Socratisch gesprek onder leiding van Aäron Willem, deelnemend kunstenaar 'Plussing'.

 

De eerste filosofeersessie zal gaan over de vraag "Wat is het belang van anderen voor een kunstenaar/artistieke praktijk." 

 

Deze open vraag is zeer actueel en tegelijk eeuwenoud. In het filosofisch gesprek ontsnappen we eventjes uit onze eigen dagelijkse praktijk en routines om dieper op die vraag in te gaan. Het gesprek verschilt van een debat in die zin dat de deelnemers niet in de eerste plaats hun standpunt verdedigen 'tegen' elkaar, maar dat er net samen onderzocht wordt welke verschillende antwoorden er zijn op de vraag. 

 

Achtergrond: 

- interactie/communicatie is meer dan alleen je werk tonen in een tentoonstelling

- "aanspreekbaarheid": hoe organiseer je zoiets? Hoe doorbreek je de drempels die interactie tussen alle 'actoren' in het kunstenveld moeilijk maken? Hoe kun je daar als kunstenaar zelf iets aan doen en je openstellen? 

- wat betekent 'rijkdom' voor een kunstenaar? 

- van wie kunnen kunstenaars leren?

 

Kunstenaars mogen zich inschrijven via info@warp-art.be