UNDERGROUND / SOUND & VISION

 

In ´Underground / Sound & Vision´ dialogeert kunst met muziek. Het koetshuis, praalkamers, verborgen ruimten en gangen van de Salons voor Schone Kunsten vormen de verrassende locatie waar deze mix zich voltrekt. Met een thermoskannenconcert, doven die Bach zingen, de expressieve vriendschap tussen Bervoets en Grignard, elektronische muziek voor babies, een pendelende partituur, de muzikale schoonheid van diva’s, conserven die je aanwezigheid fluitend aanvoelen, projecties die je in het sublieme doen geloven, een punkopera van schilder Jan Van Imschoot, de stilte van de clochard, een archief van andermans herinneringen, Poolse partycultuur, verboden-doch-later-geprezen muziek, McCarthy’s erotiek van het schilderen. 

Het besef van beperking van elke artistieke taal leidt enerzijds tot verdieping en experiment, maar evenzeer tot de verkenning van andere media. Vooral sinds het onstaan van de performance kruisen kunsttakken en genres bewust met elkaar. ´Underground / Sound & Vision´ manifesteert zich als een schaduw waar de creativiteit uit opbloeit. Dit doet denken aan de besloten sfeer waarin de Russische componiste Galina Ustvolskaya of jazzpianist Thelonious Monk lange tijd werkten. Desondanks werden ze historische ankerpunten en realiseerden meer dan beklijvende stukken. Eenzelfde ontroering treft men aan bij de verschillende geselecteerde kunstenaars die een nauwe band hebben met muziek of zich er door laten inspireren. Welk medium het ook betreft, steeds heeft creativiteit iets ongrijpbaars of verborgens zoals in Jeff Wall’s foto ´The Invisible Man´. In Underground-extended komt de Canadese topfotograaf hier intensief over aan het woord. Via een uitgebreid nevenprogramma met rondleidingen, concerten, vraaggesprekken, videoscreenings en performances ontstaat zonder twijfel een nagenoeg polyfone ervaring. 

De expositie maakt onderdeel uit van een tentoonstellingstrilogie van tentoonstellingsmakers Stef Van Bellingen en Michel Dewilde. Het eerste luik van de tentoonstellingstrilogie wordt ontwikkeld op de archeologische site van Ename (Oudenaarde) onder de noemer ´Foundation´. T/Raum(a) is de titel van het tweede deel in de Hallen van Brugge. Vertrekkende van de historische triënnale voor hedendaagse kunst in 1968 wordt gereflecteerd over de plaats van de kunstenaar. Wanneer de titel uiteengerafeld wordt, onstaan drie delen: de droom een plaats in de kunstwereld in te nemen (Traum / droom); de effectieve positie die een kunstenaar bekleedt (Raum / ruimte of plaats) en het ontbreken aan erkenning (Trauma). 


Kunstenaars in ´Underground / Sound & Vision´

Hallveig Agustsdottir (ICL), Fred Bervoets (B), Hubert Czerepok (Pol), Arnaud Gerniers (B),
Ellen Hofstra (Nl), Jacques Jadot & Luc Barbier (B), Eva Koch (DK), Paul McCarthy (USA), 
Wim Lambrecht (B), Sofie Muller (B), Stef Renodeyn (B), Jasper Rigole (B), Jan Van Imschoot (B), 
Tim Vets (B), Artur Zmijewski (Pol).