OPEN CALL : WARP   PORTFOLIO   DIALOGEN : 27 maart 2021

 

(De datum van de Portfolio Dialogen werd verschoven naar 29 mei 2021)

 

Wil je je professionele horizon verbreden? Dialogeren met curatoren, kunstcritici, psychoanalisten en collega’s? Sinds 2007 organiseert WARP feedback-momenten voor opkomende kunstenaars met internationale ambities. Op 27 maart kan je vijf keer een intensief één-op-een gesprek aangaan met een professional uit de kunstwereld.

 

Met: Roxane Baeyens, Marie Cloquet, Charlotte Crevits, Sofie Dederen, Lieven De Jonckheere, Ilka De Wilde, Michel Dewilde, Philippe Grisar, Eddie Guldolf & Kristof Reulens, Stefan Peters, Sergio Servellon, Stef Van Bellingen, Hilde Van Canneyt, Mieke Van Der Heijden, Lex Van Lith, Wim Wauman, Gwendoline Willems. 

 

Stuur je aanvraag in voor 10 maart 2021 naar info@warp-art.be

 

Met: korte motivatie (max 250 woorden) / CV / 3 relevante beelden (max 5 MB)

 

Kunstenaars (x / v / m) tot 40 jaar gerelateerd aan Vlaanderen / België (voertaal NL en ENG)

 

27 maart 2021 (9u30 -17u) bij WARP, Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas

 

 

Uit een voorgaande editie:

Jacki Dodemontova, commentator editie 2018, art promotor (NL):

Het is een cocon in de tijd waar kunstenaars wordt gevraagd te reflecteren op hun werk. Bijzonder is de openheid en zoektocht naar een andere invalshoek. Zoveel diverse mensen als er zijn, zijn er ook kunstenaars en visies van commentatoren. Die diversiteit maakt het rijk. Waar kunstenaars vaak verscholen zitten in hun atelier en hun tentoonstellingsbezoekers het niet aandurven te reageren op wat ze zien, wordt er in de Artist Village een veilige omgeving gecreëerd waar oprecht en eerlijk, artistiek inhoudelijk of met betrekking tot hun cultureel ondernemerschap, wordt gereflecteerd. Soms confronterend, soms ondersteunend, dan weer een handreiking die de kunstenaar kan oppakken of negeren. Of vertalen naar hun eigen gelijk. Maar de openheid van de gesprekken, hoe divers dan ook, zullen ze meenemen bij hun aankomende overwegingen. Alleen al dat, is goed. Op een academie zijn voldoende interactiemomenten, daar worden ze mee 'op pad gestuurd' en dienen ze het voornamelijk uit zichzelf te halen. Echter door de jaren heen verliezen ze soms de scherpte om opnieuw te leren kijken naar eigen werk. Zeer positief is dan de instelling van de deelnemende kunstenaars dat ze zichzelf weer uitdagen en bloot durven te stellen aan advies of waar nodig, kritiek. We zullen het nooit weten, niemand zou het echt kunnen duiden, maar door de intensiteit van de Artist Village zal het invloed hebben op hun zijn, hun werk en hun ondernemerschap. Artist Village; oprecht, een warm bad, een format, dat zowel intens is, als ook ontspannen, maar zeer de moeite waard.

 

Lisa Matthys, deelnemende kunstenaar editie 2018 (BE):

Voor mij was Artist Village een erg positieve ervaring. Elke commentator heeft een eigen kijk en geeft een ander inzicht op je werk. Dat werkt heel verrijkend. Sommigen raken dingen aan die ik zelf niet zag of geen aandacht aan besteedde, dat maakt je bijna toeschouwer van je eigen werk (je gaat met andere blik kijken). Soms zit je zodanig vast in je idee en ziet daarom soms veel dingen over het hoofd. Door er met de commentatoren over te praten, kreeg ik meer inzicht/overzicht. Niet alleen in m'n eigen werk maar ook in mogelijkheden naar een meer professionele carrière. De timing van elk gesprek, 45 minuten was net lang genoeg om dieper in te gaan op het werk, werkmethodes, toekomstperspectieven,… en ook van de commentatoren te weten te komen hoe zij het werk percipieerden en uit welke tak van de kunstenwereld zij komen. De 'formule' van elk en alle gesprekken te samen werkte voor mij heel sterk.