Younes Baba-Ali

terug
°
1986
in
Marokko

Younes Baba-Ali nam deel aan het Portfolioweekend Antwerpen in 2014 en Coup de Ville 2016.

© Younes Baba-Ali - Coup de Ville 2016
No items found.

Younes Baba-Ali werkt afwisselend in Brussel en Casablanca en produceert kunst die kritisch en humoristisch ondermijnend werkt. Baba-Ali is een wakkere observator en stelt vanuit eenvoudige waarnemingen pertinente vragen die zijn modus operandi en keuze voor een specifiek medium bepalen. Fotografie, audio, video, installatie of performance wordt ingezet al naargelang de graad van communicatie of het soort impact dat hij wil bekomen. Hoewel hij de klassieke kunstruimten niet schuwt, geniet de publieke ruimte bij hem een zekere voorkeur. Trefwoorden in zijn artistieke vocabularium zijn begrippen zoals informatie, communicatie, migratie, integratie en assimilatie. Net zoals de filosofen Jean Baudrillard en Paul Virilio volgt Baba-Ali de redenering dat verschillende maatschappelijke veranderingen toe te schrijven zijn aan technologische ontwikkelingen. Dat aspect komt specifiek tot uiting in zijn publieke installatie ‘Paraboles’, die hij in Coup de Ville na eerdere presentaties met een variatie herneemt.

 

In een tijd waarin het internet extreem floreert lijken de befaamde schotelantennes bijna een archeologisch artefact te zijn geworden. Voor de kunstenaar blijven ze echter symbool staan voor de drang om de beperktheid van de horizon te verbreden, voeling te behouden met de origine. Vanaf de installering ervan zit er door de onverbiddelijkheid van de oriëntatie censuur in vervat: ze staan gekeerd naar een geestelijk centrum, Mekka. Op die manier wordt een sterk gelimiteerd mechanisch ballet opgevoerd, en dat terwijl er in het land van oorsprong vaak grotere keuzemogelijkheden bestaan.

 

Daartegenover presenteert de kunstenaar via een kwartet van portretten het verlangen van de migrant om zich de gewoonten en identiteit van een gastland toe te eigenen. Dat leidde tot het ontstaan van een uitgebreide fotografische reeks in Italië waarbij de protagonisten nationale logo’s of simpelweg de naam van het gastland steevast op hun kledij dragen.

 

Tijdens de duur van de tentoonstelling wordt de performance ‘Vu’ cumprà?’ een aantal keren opgevoerd. Gehuld in een metershoge assemblage van opblaasbare bootjes, zwembanden en dolfijnen zwerft de performer, van wie enkel nog de voeten voor het publiek zichtbaar zijn, doorheen het stadscentrum. Dit werk is geïnspireerd op het dagelijks leven van de illegale straatverkopers die Baba-Ali in Zuid-Europa observeerde. Vu’ cumprà? Wilt u kopen? Younes Baba-Ali brengt een open dialoog op gang.

No items found.

Meer deelnemers uit

2016