Stephan Balleux

terug
°
1974
in
Brussel, België

Stephan Balleux nam deel aan Coup de Ville 2010. Verder was er ook werk van hem te zien in de tentoonstelling 'Tricksters’ in 2017.

© Stephan Balleux - Coup de Ville 2010
No items found.

In zijn oeuvre maakt Stephan Balleux gebruik van uiteenlopende media zoals schilder-, teken-, beeldhouwkunst en computeranimatie. Hij onderzoekt de plaats van de schilderkunst zowel in haar historische context als binnen de eigentijdse (digitale) cultuur.

 

Voor de tentoonstelling Coup de Ville realiseerde Stephan Balleux Blind spots. Cyclops, een muurschildering die inspeelde op de wijkende muurvlakken in een handelspand. In dit kunstwerk ondervroeg hij de invloed die de inname van verschillende standpunten heeft op onze perceptie. De particulariteit van de muur, met drie verspringende vlakken, zorgde ervoor dat er hiaten ontstaan in onze waarneming. Elke voorstelling die bij het betreden van de ruimte van schuin vooraan bekeken werd, vertoonde dus feitelijk blinde vlekken. Het zijn net die blinde vlekken die de essentie van de muurschildering uitmaakten. Door deze leemten bewust op te nemen in de schildering ontstond een trompe-l'oeil effect waardoor men de voorstelling toch als een ononderbroken geheel ervaarde. Wanneer men de muurschildering echter frontaal bekeek, zag men een gefragmenteerde, discontinue voorstelling. De tweedimensionaliteit van het platte vlak werd benadrukt door het beeld te versnijden. Door de waarneming vanuit één specifieke plek in de ruimte ontstond de illusie van een driedimensionale vorm.


Blind spots. Cyclops stelt een uitvergrote verfstreek voor. De weergave van dit borstelspoor maakte dat het onderwerp autoreferentieel was en geen ander onderwerp dan de schilderkunst zelf ambieerde. Door een muur als drager voor het kunstwerk te kiezen, verwees de kunstenaar naar de historische traditie van het fresco. Formeel vertoonde de woekerende vorm een nauwe overeenkomst met tags uit de wereld van de graffiti. De oude traditie van de muurschildering die zich overwegend in een binnenruimte afspeelt en de schildersact van de graffiti die met het publieke domein geassocieerd wordt, versmolten hier tot een enkele vorm.

No items found.