Tentoonstelling

Onze Nederlandse Maatjes

29/4/2023
-
28/5/2023
Apostelstraat 20
Sint-Niklaas
Warp members:
non-members:

Voor deze tentoonstelling werkten we samen met bevriende organisaties uit Nederland: ‘Onze Nederlandse Maatjes’ dus. Al aardig wat jaren kon WARP genieten van verschillende samenwerkingen - en vooral steun, met organisaties en personen in Nederland. Dat varieert van het gebruik van ruimten, het delen van kennis of netwerk, professioneel advies, lezingen, workshops of het gezamenlijk ontwikkelen van een schijnbaar onuitvoerbaar idee.

Tijd om eens iets terug te schenken voor al die professionele vriendschap. We vroegen aan werkplaats Make Eindhoven, toonplek De Fabriek Eindhoven, foto-hot-hub Pennings Foundation, het keramisch centrum EKWC, Galerie O-68 uit Velp, Quartair en Theatre of Wrong Decisions uit Den Haag en CBK Zeeland om één of twee kunstenaars uit hun entourage voor te stellen om bij WARP te exposeren. We kijken dan ook uit naar de kunstwerken van: Eleye Boerenkamps - Marwan Bassiouni - Anna Guedes - Bas Ketelaars - Charlotte Koenen - Liesbeth Labeur - Lily Lanfermeijer - Luis Maly - Yukari Nakamichi Theatre of Wrong Decisions - Dieke Venema - Roos Vogels. Opvallend is het hun de wijde geografische blik, zowel op het vlak van artistieke vertegenwoordiging als op thematisch vlak. De invalshoeken van de kunstenaars zijn formeel, sereen, activistisch en animistisch. 

De tentoonstelling was meer dan alleen maar een warme samenwerking, ze belichtte o.a. de diversiteit van kunst in Nederland en toonde de verwevenheid van thema’s zoals religie, familiebanden, de individuele ervaring en de natuur. Zo fotografeerde Marwan Bassiouni de uitzichten van Nederlandse moskeeën waarbij er een contrast ontstaat en de muren van het interieur een omlijsting van het landschap worden. Dieke Venema onderzocht dan weer de vertaling van schetsmatige lijnen naar objecten en ruimte, geïnspireerd door de christelijke filosoof Kierkegaard,  Liesbeth Labeur benaderde de bijbelgordel als subcultuur en bij de Theatre of Wrong Decisions gebruikte beeldhouwster Ingrid Rollema een video met sprinkhanen als metafoor voor de menselijke conditie.

In een ander deel van de expositie reflecteerden kunstenaars op familie, groep en herinneringen. Eleye Boerenkamps creëerde hedendaagse monumenten die vluchtige momenten en emoties omzetten in visuele kunst terwijl Yukari Nakamichi zich aan de hand van haar installatie Meet tiger and go on afvroeg hoe gebeurtenissen zich tot elkaar verbinden. Ana Guedes weefde dan weer persoonlijke en politieke referenties in geluid en beeldhouwwerk als weergave van de processen van rouw en herinnering, voortkomend uit een drang om fragmenten van verloren levens te verzamelen en Lily Lanfermeijer bracht de manier waarop mensen hun omgeving waarnemen in beeld door het gebruik van nostalgie oproepende tollen. De eeuwigheid en de vergankelijkheid van de natuur kwam tot leven met kunstenaars als Charlotte Koenen, Roos Vogels, Bas Ketelaars, en Luis Maly, die elk op unieke wijze de relatie tussen mens, architectuur, en natuur verkenden. 

Foto's door Creeping Mac Kroki

No items found.