Amadeo Azar

back
°
1972
into
Argentinië

Amadeo Azar nam deel aan Coup de Ville 2016. Deze tekst verscheen in de catalogus.

© Amadeo Azar - Coup de Ville 2016
© Amadeo Azar - Coup de Ville 2016
No items found.

De visuele taal van de vooruitgang blijft vaak beperkt tot een concept in de ontwerpfase. De meest merkwaardige vaststelling is dat vele van deze utopische projecten geen bestofte of gedemodeerde indruk oproepen, integendeel, ze wakkeren de verbeelding aan. Met zijn tekeningen, aquarellen en schaalmodellen sluit de Argentijnse kunstenaar Amadeo Azar formeel bij deze traditie aan. In 'La ville idéale de Chaux' van Claude-Nicolas Ledoux, 'Le Phalanstère' van Charles Fourier, het gedachtegoed van de Russische avant-garde, 'New Babylon' van Constant en vele games uit onze tijd, bruist de ambitie om te anticiperen op de toekomst.

Desalniettemin zijn verschillende van Azars ontwerpen direct geïnspirereerd op de typologie van slachthuizen uit de dertiger jaren. Een andere bron is de glamourarchitectuur van S. Charles Lee die in Californië, tijdens het interbellum, meer dan 250 bioscoopcomplexen neerpootte. Met uiterlijke poeha, pseudo-luxueuze materialen en hun indrukwekkende afmetingen zijn ze zowel attractief als imponerend.

Door de overdadige vormentaal van dit soort architectuur te abstraheren, ontstaan terug ontwerpen die aansluiten bij de utopische droombeelden. Soms lijken het stenen ruimteschepen of tot hiertoe onontdekte ontwerpen van El Lissitsky, een van de pioniers van de 20e-eeuwse abstractie. Naar eigen zeggen wil Azar de moderniteit als een katapult gebruiken, als een uitgangspunt waardoor hij nieuwe werelden ontdekt. Met ironie en humor tast de kunstenaar de triomfen en mislukkingen van megalomane ofutopische bouwwerken af. Hij schraapt de nostalgische gloed ervan af en brecht ze dichter bij de onvolmaaktheden van de maatschappij. Hij werkt, heel precies en lineair, met waterverf op wisselende formaten. Wanneer hij werkt met bestaande prenten verstoort hij de harmonie door stroken bladgoud of fluorachtige kleurvlakken toe te voegen. Het plezier van louter vormen te ontwikkelen, blijkt tenslotte uit de verschillende schaalmodellen die Amadeo Azar laat dialogeren met zijn werk op papier, zodat een indrukwekkende mise-en-scène ontstaat.

No items found.

More participants out

2016