"Het werk van WARP voltrekt zich in het buitengewone. Het is waar dat ze, bijvoorbeeld met de portfolio dagen, de omstandigheden creëren waarin kunstenaars en kunst-professionals elkaar op ongedwongen wijze kunnen ontmoeten. Met een sigaar in de mond en een dans op stoelen. WARP creëert kansen waarin kunst gezien en beleefd kan worden, met tentoonstellingen, lezingen en geleide bezoeken. Maar het beperkt zich niet tot het kweken van kunstenaars en (kunst)minnaars in wording.

 

In mijn ervaring zit de essentie van WARP nog dichter op de ziel dan zulke bewonderenswaardige doelen. Het heet je welkom, hoe onaangepast je je ook voelt, ongeacht of juist omwille van je zoeken. Het raakt iets in de essentie van wat we allemaal proberen te doen, door even de spanning, in wat de kunst omringt, op te heffen, met concrete insteken in levens van kunstenaars: een residentie, een gesprek, of gewoon het nieuwsgierig zijn naar wie je bent en wie je nog zou kunnen worden. Het getuigt van een ongewone openheid die zo belangrijk is voor de kunsten en voor iedereen die creatieve impulsen graag in hun leven centraal stelt. 

 

WARP creëert momenten die telkens weer een eerste domino in een parcours kunnen om tikken, processen op gang brengen, vriendschappen doen bloeien - en ja, zelfs liefde - en samenwerkingen faciliteren waaruit de betrokken persoon, kunstenaar, maker, kunstliefhebber… nog jarenlang kan putten."

 

Kate Christina Mayne

Schilder, schrijfster, cultureel werker.

Artistiek verantwoordelijke SOFAM

 

Vanaf 2023 starten WARP en SOFAM een samenwerking om kansen voor kunstenaars te verbeteren en te vergroten.