Karen Vermeren

 

° Gent, België 1982

leeft en werkt in Brussel — België

 

Karen Vermeren nam deel aan Coup de Ville 2013. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

Karen Vermeren verbindt processen die diep in de aarde het landschap vormen met processen in de constructie van de maatschappij. De overweldigende schoonheid van de natuur wakkerde haar interesse aan voor de geologische vorming van het landschap. Ze reist naar plaatsen boven breuklijnen, waar tektonische platen tegen elkaar duwen of van elkaar wegdrijven. Een welbepaald landschap koppelt ze aan een gegeven locatie waar ze werkt. Het is een afbeelding én een environment waarin de bezoeker wordt opgenomen. Op de breuklijn tussen abstractie en figuratie ontstaat een bijzondere vorm van landschapsschilderkunst, veelal op afgeleefde muren en op ramen. “Ik gebruik de reële omgeving om te tonen dat het over het hier en nu gaat”, beklemtoont ze. Met tape, pigmenten, acrylverf en plastic evoceert ze geologische processen die altijd in beweging zijn. Ze vermengen zich met lijnen van tape waarmee ze formele elementen van de architectuur of de structuur achter het raam weergeeft.

 

Aan het NMBS-station van Sint-Niklaas staat het permanente kunstwerk van Marin Kasimir dat onder meer bestaat uit een panoramische foto van de plek in Nieuw-Zeeland, die exact aan de andere kant van de aarde ligt. Vandaar dat Karen Vermeren landschappen zocht op een geologische breuklijn in Nieuw-Zeeland, ditmaal aan de hand van foto’s. Westland Tai Poutini is een nationaal park met een zestigtal gletsjers. De transpositie van dit specifieke geologische gebied naar de Stationsstraat en de verderop gelegen Ankerstraat in Sint-Niklaas symboliseert de ‘vergletsjering’ van deze winkelstraten. Op etalageramen van (leegstaande) winkels, die dikwijls gewit zijn alsof ze tijdelijk bevriezen, brengt ze variaties aan van eenzelfde landschap. Het natuurlijke gegeven van smelten, verschuiven en bevriezen vindt zijn parallel in de economische fluctuatie. Afhankelijk van conjunctuur, demografie of het veranderend consumentengedrag zoals internetverkoop manifesteert dit zich eveneens als een dynamisch proces. Het project, dat gedurende enkele maanden loopt, visualiseert verschuivingen en verschuift zelf. Sommige schilderingen zullen reeds verdwenen zijn bij de opening van Coup de Ville, omdat een winkelpand in gebruik werd genomen.