share

THE SOUND OF ONE HAND CLAPPING | 25 FEB - 8 APRIL

 

In 2018 werkt WARP rond het verbuigen van de realiteitEen eerste aanzet is deze tentoonstelling 'The Sound of One Hand Clapping' rond non-verbale communicatie: hoe spelen lichaamshouding en handgebaren een rol en verhouden ze zich ten opzichte van taal?

 

Vertrekpunt is de invulling van het etalageproject K1 door Joël Schuurmans. Deze kunstenaar maakte een reeks werken over zijn ongeval waarbij hij een deel van zijn hand verloor. Daarnaast vormt David Efrons publicatie Gesture and environment de conceptuele basis voor deze tentoonstelling. Hij onderzoekt hoe handgebaren verschillen per sociale en etnische groep en hoe non-verbale taal het gesproken woord ondersteunt, versterkt of onderuithaalt. Verder bordurend op deze thematiek voerde semiotica Geneviève Calbris onderzoek naar de handgebaren van de Franse politicus Lionel Jospin bij de redevoeringen tijdens zijn verkiezingscampagne.

 

Datum: Opening op zondag 25 februari 2018. De expo loopt tot 8 april.

Locatie: WARP, Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas